Január 14, 2011 | In: Marketing

Email marketing po slovensky – aktualizácia

V októbri som upozornil na spoločnosť, ktorá ponúka rozposlanie hromadného emailu, pričom emailové adresy získava naozaj zaujímavým spôsobom. Prečítať si o tom môžete v tomto článku a aj v tomto.  Nakoľko som aj v článku písal, že podám podnet na SOI a Telekomunikačný úrad, tak mám za potreby uverejniť odpoveď na podnet so SOI. Konateľ danej firmy mi v emaily tvrdil, že so SOI je v dobrých vzťahoch a taktiež má celé svoje podnikanie z ich strany odsúhlasené. To je však omyl, ako potvrdzje aj vyjadrenie SOI na môj podnet. Uvádzam v plnom znení:

Príjemný deň pán Dragan,

na základe Vášho podania z decembra 2010 vo veci doručenia nevyžiadanej reklamy, bolo inšpektormi SOI pre Banskobystrický kraj zistené, že na adrese Námestie SNP 3, Banská Bystrica (podľa výpisu z orsr zverejneného na internete) sa spoločnosť M-Technologies spol.s.r.o. nenachádza.

Následne po doplnení Vášho podania sme kontaktovali I-SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj z titulu miestnej príslušnosti – súkromná adresa konateľa spoločnosti.

Oznamujeme Vám, že konateľ spoločnosti M-Technologies spol.s.r.o. – p. Martin Jursa, Partizánske sa v roku 2010 na základe písomného predvolania nedostavil na I-SOI, čo bolo zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie posúdené ako marenie výkonu kontroly. Zistené porušenie bolo voči zodpovednému podnikateľskému subjektu riešené správnym konaním.

Podotýkame, že zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nad ktorým vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia, sa podľa § 1 ods. 2 písm. c) nevzťahuje na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, sietí a súvisiacich zariadení.

Ide o osobitnú službu upravenú zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, ktorý upravuje aj činnosť spojenú s poskytovaním elektronických komunikačných služieb, zmluvné podmienky na ich používanie, povinnosti poskytovateľov a užívateľov služby, podmienky na uplatnenie reklamácie a spôsob jej riešenia. Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona patrí do pôsobnosti Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

Uvedené Vám dávame na vedomie a týmto Vaše podanie z našej strany považujeme za vybavené.

S pozdravom
Právny odbor
I-SOI v Banskej Bystrici

Uviíme ako bude postupovať ďalej telekomunikačný úrad. Zatiaľ je zjavné len to, že spoločnosť pravdepodobne dostala (dostane) pokutu za marenie konania.

pošli na vybrali.sme.sk Páčil sa ti článok? Tak ho pošli, alebo mu pridaj hlas na vybrali.sme.sk

Comments are closed.

O mne

Marketér, lektor, bloger, mudrlant a zanietenec do Facebooku. Články na tomto blogu vyjadrujú moje osobné postoje. Kontakt: michal(at)chbs.sk

Zaujímavé odkazy

Využívate bartrový obchod? Zaregistrujte sa na Bartrujeme a pridajte sa ku firmám, ktoré majú záujem o bartrový obchod.

Najnovšie komentáre

skuska